bouwwerkzaamheden aan de kadijk

11 miljoen extra voor Zernike Campus en Eemsdelta met RIG2017

15 december 2016

Er komt 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen door bedrijven in de Eemsdelta en op Zernike Campus Groningen. De nieuwe subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG2017) biedt ruimere mogelijkheden voor bedrijven om subsidie aan te vragen. Grote bedrijven hebben nu meer kans op subsidie wanneer hun project zich specifiek richt op groene en duurzame investeringen. Daarnaast is voor innovatieve bedrijven op Zernike Campus de investeringsdrempel om subsidie aan te vragen verlaagd van €1.000.000,- naar €500.000,-. Op deze manier krijgen ook de kleinere innovatieve bedrijven de kans hiervan gebruik te maken. RIG2017 maakt deel uit van het provinciale programma Groningen@Work en van het programma van de Economic Board Groningen.

In 2014 is voor de RIG in totaal €40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen en de provincie Groningen. Dit bedrag wordt verdeeld via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Over RIG2017

RIG2017 is de opvolger van de RIG2015. De RIG2017 is dinsdag vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. De nieuwe regeling staat per 21 december 2016 open voor aanvragen.

Uit een tussenevaluatie bleek dat de RIG een positief effect heeft op investeringen en het vestigingsklimaat in de Eemsdelta en op Zernike Campus Groningen. Tot nu toe hebben tien projecten subsidie gekregen van in totaal bijna €11 miljoen. Daarbij gaat het om vier nieuwe bedrijfsvestigingen. Met de gehonoreerde projecten is ca. €60 miljoen aan totale projectinvesteringen gemoeid. Deze investeringen betreffen met name de chemische sector, maar ook energy en recycling. De projecten zorgen voor ongeveer 160 structurele directe banen.

TERUG