ontmoeting met ben feringa

Ben Feringa koninklijk onderscheiden

Op woensdag 23 november 2016 is prof. dr. Ben Feringa koninklijk onderscheiden. Ben Feringa is sinds 1988 hoogleraar Organische Scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van mw. dr. M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Feringa is benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een onderscheiding die maar zeer zelden wordt uitgereikt.

Ben Feringa (Emmen, 1951), die op 10 december in Zweden de Nobelprijs voor Scheikunde 2016 uitgereikt krijgt, is één van de beste en invloedrijkste wetenschappelijk leiders ter wereld op zijn vakgebied en kan met recht het boegbeeld van de Nederlandse Chemie genoemd worden. Door zijn toponderzoek en inspirerend leiderschap bewerkstelligde hij uiterst belangrijke doorbraken in de scheikunde, waarmee hij het Nederlands chemieonderzoek in het centrum van de wetenschap heeft gezet.

Moleculaire motor

Het meest spectaculaire onderzoek van Feringa is de nanotechnologie, waarmee hij in 1999 een moleculair motortje ontwikkelde, de nanomotor, een door licht voortgedreven roterend molecuul. Dit wordt algemeen als een fundamentele doorbraak van wereldformaat aangemerkt. In 2011 volgde de ontwikkeling van een moleculaire ‘auto’, de nanocar. Vorig jaar ontwierp hij een ronddraaiend motormolecuul, dat in plaats van licht chemische energie gebruikt. Ook dit is een doorbraak van wereldklasse omdat het de weg baant naar nieuwe technologische toepassingen in onder andere de medische wetenschap. De ultieme potentiële toepassingen van Feringa’s onderzoek zijn talrijk, spectaculair en van groot belang voor de samenleving.

Feringa wordt niet alleen geroemd om zijn adembenemende werk aan moleculaire motoren, hij is ook leidend wetenschapper op de gebieden katalyse, molecular design, organische synthese en zelf-assemblage. Feringa benadrukt regelmatig dat de scheikunde een creatieve wetenschap is, die niet alleen bestaande stoffen bestudeert, maar ook nieuwe, vaak functionele, moleculen en materialen creëert. Zijn eigen functionele moleculen zijn hiervan misschien wel het mooiste voorbeeld.

Feringa is een van de meest productieve wetenschappers ter wereld, terwijl de kwaliteit van zijn werk toch onverminderd hoog is. Hij heeft meer dan 800 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in veelal toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften, die samen meer dan 37.000 maal geciteerd werden. Zijn onderzoek heeft daarnaast tot 16 patenten geleid.

De erkenning van Feringa’s belangrijke rol in de wetenschap blijkt ook uit zijn grote succes bij het verwerven van subsidies voor zijn onderzoek. Hij won maar liefst driemaal een NWO-TOP-subsidie en is één van de trekkers van het NWO Zwaartekrachtprogramma Functional Molecular Systems. In 2016 ontving hij, als één van zeer weinigen, voor de tweede keer een ERC Advanced Grant.

Feringa is een groot pleitbezorger van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Nederland, als onontbeerlijke bakermat voor het ontwikkelen van nieuwe materialen en technologieën. Hij vindt ondanks zijn drukke leven meestal toch nog tijd om bij publieksevenementen te spreken over zijn vakgebied en over het belang en de schoonheid van fundamentele wetenschap. Zo gaf hij afgelopen juli een wervelende voordracht in zijn geboorteplaats Barger Compascuum. Ook middelbare scholieren kunnen altijd op een enthousiasmerend betoog van hem rekenen.

Ben Feringa werd in 2008 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en is nu bevorderd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bron: www.rug.nl

 

 

TERUG