bijeenkomst vastgoedeigenaren

Bijeenkomst vastgoedeigenaren en ondernemers

WarmteStad en Parkmanagement Zernike Campus Groningen organiseren op donderdag 18 juni vanaf 16.00 uur een interessante bijeenkomst over geothermie op Zernike Campus Groningen tijdens het nieuwe TransFuture Festival bij EnTranCe. Het Transfuture Festival is een nieuw energiefestival over de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van energietransitie in de regio. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor ondernemers en vastgoedeigenaren op de campus.

Waarom is deze bijeenkomst voor u interessant?

Er komt geothermie op de campus. Welke kansen biedt dit voor u als ondernemer? Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Dat is een stevige ambitie. Het onderdeel warmte moet voor 15% bijdragen aan deze ambitie (40.000 woningen). Naast het collectieve warmte- en koudeopslagsysteem op het Europapark wil WarmteStad -een samenwerking tussen de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen- een bron voor diepe aardwarmte realiseren op Zernike Campus, die voor circa 11.000 woningen warmte levert aan de noordwesthoek van onze stad.

Op deze middag willen we graag alle aanwezige bedrijven en andere belanghebbenden informeren over onze plannen. Hoe staat het ermee en hoever zijn de ontwikkelingen? Welke mogelijkheden heeft u als ondernemer en/of vastgoedeigenaar op Zernike Campus om aan te haken bij deze nieuwe energiebron?

De bron en het warmtenet bieden kansen voor de Zernike Campus Groningen. Het warmtenet kan bijdragen aan de verduurzaming van de Zernike Campus, door het langdurig leveren van hernieuwbare warmte. Naast de energietransitie is Warmtenet Noordwest ook een impuls voor innovatie en kennisontwikkeling: Groningen als Energie Kennisstad.

Programma
Tijdens deze dag combineren we een interessant inhoudelijke programma vanaf 16.00 uur met aansluitend een netwerkgelegenheid met borrel en barbecue. Binnenkort ontvangt u van ons de definitieve uitnodiging met programma. Zet 18 juni dus vast in uw agenda!”

Kosten en aanmelding

Voor de genodigde ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden is deelname aan de bijeenkomst en de netwerkborrel en barbecue gratis. U kunt u al opgeven voor deze bijeenkomst op 18 juni vanaf 16.00 uur. Stuur hiervoor een mail aan Marlies Schipperheijn van Parkmanagement (info@zernikecampusgroningen.nl).

Namens de organisatie van de bijeenkomst,
Dick Janssen, WarmteStad en Will Panman, Parkmanager Zernike Campus Groningen

TERUG