archeologische vondst op zernike campus

Bijzondere archeologische vondst op Zernike Campus

Groningen is een oude stad met een lang verleden, en dat werd weer eens duidelijk via een bijzondere archeologische vondst op Zernike Campus! Op de Campus werden namelijk aardewerk, kloostermoppen en dierenbotten gevonden op de plek van de boorput van WarmteStad. Voor er in 2017 kan worden begonnen met boren naar aardwarmte, werd er namelijk deze zomer anderhalve week archeologisch onderzoek gedaan op Zernike Campus. Dit onderzoek heeft interessante, aanvullende informatie opgeleverd over de bewoning en bebouwing van dit terrein in de late middeleeuwen.

Margreet Wieske (links op de foto van Kordelia Nitsch) laat projectleidster Caroline Tulp van bureau De Steekproef een van de vondsten zien die het deed op het terrein van de Zernike Campus in Groningen. Op 8 augustus kwam dit bijzondere voorwerp boven.

Dertiende eeuws potje

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een dertiende eeuws potje van Siegburger steengoed. Er kwamen ook drie stukken leer (oude schoenen), aardewerk, kloostermoppen, dierenbotten en aanwijzingen voor een gracht tevoorschijn. Daar zaten geen grote verrassingen bij. ,,We borduurden voort op eerder onderzoek in het gebied’’, aldus Tulp. Bij die eerdere onderzoeken onder leiding van stadsarcheoloog Gert Kortekaas in 1999 stuitte men op een stuk muurwerk. Dat bleek een fragment van een steenhuis uit de dertiende eeuw. In de gracht werden fragmenten aardewerk uit de ijzertijd aangetroffen. Ook bleek uit archeo-botanisch onderzoek dat men op het kasteelterrein gerst, rogge, spelt en zwarte mosterd heeft verbouwd. Dit kasteeltje – met een omtrek van 10 x 11 meter – werd na de ontdekking ook wel “Kasteel Selwerd II” genoemd. Dit is een verwijzing naar het grotere kasteel aan de overkant van de Paddepoelsterweg.

Het onderzoek en de bijzondere archeologische vondst op Zernike Campus werden gedaan op de plek waar de boorput van WarmteStad komt. WarmteStad wil met geothermie (gebruik van heet grondwater op 3 kilometer diepte) het gasgebruik in de stad Groningen terugdringen.

Bronnen: Dagblad van het Noorden en WarmteStad

TERUG