carduso capital

Nieuw fonds: Carduso Capital

Carduso Capital is een nieuw investeringsfonds, dat het belangrijk vindt om te investeren in jonge en/of vernieuwende bedrijven die aan het begin staan van hun ontwikkeling. De startende ondernemingen hebben soms hun product nog niet op de markt gebracht, maar hebben al wel bewezen technieken ontwikkeld. Carduso Capital treedt op als vroege fase investeerder en wil daarin actief samenwerken met andere investeerders.  Op die wijze wil Carduso Capital ook anderen interesseren om in de Groningse innovatiekansen te investeren.

Carduso Capital profiel

In het ondernemersklimaat rondom de kennisinstellingen RUG/UMCG groeit het aantal initiatieven van startende technologiebedrijven. Deze kansrijke ondernemingen zoeken naar risicodragend vermogen om te groeien. Carduso Capital participeert in dit soort bedrijven en zet naast financiering ook managementondersteuning en strategische kennis in.

Carduso Capital erkent de verschillende fases die dit soort bedrijven doormaken. Om aan te sluiten bij de verschillende financieringsbehoeften per fase heeft Carduso Capital een interne Seed-faciliteit gecreëerd met een aangepaste investeringsomvang.

Carduso Capital heeft een belangrijke functie in de waardevermeerdering en transformatie van kennis in rendabele technologische bedrijven. Niet alleen door te participeren met risicodragend kapitaal maar ook door actieve managementondersteuning en gebruik makend van het aanwezige, brede netwerk.

 

Meer weten? Bekijk hier het filmpje.

Bron foto: Provincie Groningen

TERUG