center for sustainable antimicrobials

Center for Sustainable Antimicrobials in Groningen partner in nieuw onderzoeksplatform

Minister Edith Schippers (VWS) investeert de komende 4 jaar ruim 6 miljoen euro in onderzoek naar nieuwe antibiotica. Het geld is bestemd voor een nieuw onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van antibiotica en verbonden aan het eveneens nieuw op te richten National Antibiotic Development Platform. Het Center for Sustainable Antimicrobials (CeSAM) in Groningen is een belangrijke partner in het NADP.

cesam-logo

Het platform NADP is onderdeel van het Netherlands Center of One Health en gaat publiek-privaat onderzoek bundelen en versterken. Zowel het platform als het onderzoek gaan nog eind dit jaar van start. Schippers maakte dit 21 september bekend in New York, waar zij op een speciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties spreekt over het bestrijden van antibioticaresistentie.

Jaarlijks 700.000 doden

Antibioticaresistentie is mondiaal een bedreiging voor de volksgezondheid. Kern van het probleem is dat door onzorgvuldig gebruik steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu eenvoudig te genezen ziektes (zoals long- of blaasonsteking) weer levensbedreigend kunnen worden. Naar schatting van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) vallen er wereldwijd jaarlijks ca 700.000 doden als gevolg van antibioticaresistentie. Sinds 1987 zijn er geen nieuwe klassen antibiotica meer op de markt gekomen. Om resistente bacteriën te kunnen bestrijden is het cruciaal om meer onderzoek te doen naar nieuwe antibiotica of alternatieve (preventieve) behandelingen, zoals vaccins en probiotica.

Center for Sustainable Antimicrobials  en het onderzoeksprogramma

Het nationale onderzoeksplatform faciliteert nauwe samenwerking tussen relevante kennisinstellingen en bedrijven in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven. De belangrijkste partners zijn het Netherlands Center of One Health, het Center for Antimicrobial Research in Leiden, Center for Sustainable Antimicrobials in Groningen, en Immuno Valley. Om de ontdekking van nieuwe middelen extra te stimuleren, wordt samen met de Technologiestichting STW, het ministerie van VWS, de topsector Life Sciences & Health, en de bovengenoemde partners een onderzoeksprogramma opgezet. Technologiestichting STW investeert 2 miljoen euro in het programma.

Leading country

Minister Schippers geeft al enige tijd – vooral ook in haar internationale contacten (met landen als VS, Canada, Verenigd Koninkrijk, Zweden, China, Brazilië, Rusland en India, maar ook met de WHO) – hoge prioriteit aan het bestrijden van antibioticaresistentie. Dat deed zij ook tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap het eerste half jaar van 2016. In september 2014 op een bijeenkomst van de door president Obama geïnitieerde Global Health and Security Agenda in Washington, werd Nederland leading country op het tegengaan van antibioticaresistentie. In oktober vindt deze GHSA-conferentie in Rotterdam plaats.

Meer informatie:

–         Prof.dr. Oscar Kuipers of dr.ing. Engel Vrieling, Center for Sustainable Antimicrobials in Groningen (CeSAM; www.cesam-nnl.com), Rijksuniversiteit Groningen/UMCG.

–         Zie ook Oscar Kuipers in de video Groningen middelpunt ontwikkelen nieuwe antibiotica.

Bron: www.rug.nl

TERUG