duurzaam

Zernike Campus goes duurzaam!

Zernike Campus wordt steeds duurzamer! Dat komt mede door een nieuw zonnepanelenproject van de Rijksuniversiteit Groningen. Als alles volgens plan verloopt, staan er over drie à vier maanden 1700 zonnepanelen op een veld vlakbij het Kernfysich Versneller Instituut (KVI), achter op de campus. Een zichtbaar resultaat van de duurzame aspiraties van de RUG.

In februari 2016 is deze opdracht gegund aan ITBB. Dit bedrijf uit Heerenveen en Groningen gaat samen met enie.nl, een bedrijf gevestigd op onze eigen Zernike Campus, de 1700 zonnepanelen plaatsen. Met de zonnepalen zal de komende vijftien jaar minimaal 5.467 Mwh opgewekt worden. Naast het feit dat dit een bijdrage levert aan de duurzame ambities van de RUG, is het op termijn ook nog eens een rendabele investering.

Duurzaam met SDE subsidie

De RUG heeft een SDE-subsidie van het ministerie toegekend gekregen voor het opwekken van zonne-energie. Mede door deze subsidie kunnen de kosten van de installatie al in elf á twaalf jaar terugverdiend worden. Daarna zal de installatie ook nog een aantal jaar geld opleveren voor de RUG.

Wegens het verstrijken van de termijn waarop de opdracht gegund moest worden, in verband met toekenning van de subsidie, moest de Europese aanbesteding met grote spoed worden uitgevoerd. Dankzij de goede samenwerking tussen Verbouwprojecten (Willem Peters van Nijenhof), Gerard Trijselaar (extern adviseur van fa. Deerns) en Inkoopmanagement (Jan de Wit) met ondersteuning van Energie en Watermanagement (Kor Smit) en Technisch Beheer (Geert Jan te Velde) heeft de RUG de klus in korte tijd kunnen klaren.

Naast het tijdig klaren van de klus is er ook nog een besparing gerealiseerd van ruim €250.000 ten opzichte van het geraamde bedrag van €1.000.000.

TERUG