energysense

Energysense breidt zich uit tot proeftuin

20 februari 2017

Het project Energysense van de Rijksuniversiteit Groningen heeft subsidie toegekend gekregen om zich te ontwikkelen tot proeftuin voor energietransitie. Energysense is een lopend programma om onderzoek en innovatie op het gebied van energietransitie te faciliteren. Tot nu toe richt Energysense zich voornamelijk op wetenschappelijk onderzoek van kennisinstellingen. Het project Energysense Proeftuin betekent een grote uitbreiding, die de Energysense-faciliteit toegankelijk maakt voor het mkb en voor productontwikkeling. In dit project wil Energysense een proeftuin met 3000 huishoudens opzetten, deze gereed maken voor gebruik door het mkb en de bijbehorende dienstverlening voor mkb ontwikkelen.

In 2015 is Energysense gestart met voorfinanciering van de Rijksuniversiteit Groningen. De pilot uit 2015 was zeer succesvol. Sindsdien is Energysense uitgebouwd en opgeschaald tot een solide infrastructuur met 800 huishoudens en een lopende dataverzameling. Nu is besloten om de proeftuinfunctie van Energysense verder te ontwikkelen en te versterken. In samenwerking met het mkb wordt de Energysense proeftuin opgezet en verbonden met de EnTranCe-faciliteit om innovatietrajecten te ondersteunen.

Overgang naar duurzame samenleving

Het is een van de grootste uitdagingen van de nabije toekomst: de overgang naar een duurzame samenleving, met gebruik van schone energiebronnen. Met 25% van de energieconsumptie hebben huishoudens een aanzienlijk aandeel in het energieverbruik in Nederland. Dat vraagt om nieuwe kennis en toepassingen bij mensen thuis. Het gaat om nieuwe technieken, innovaties in energieproducten, en -diensten, maar ook om gedrag en cultuurverandering. De Energysense proeftuin zal aan deze uitdaging bijdragen en nieuwe kansen voor Noord-Nederland creëren. In 2020 moet 80% van de Nederlandse huishoudens een slimme meter hebben. Door de Energysense proeftuin in Noord-Nederland te realiseren, verstevigt het noordelijke mkb zijn kennispositie op het gebied van installatie en toepassing van producten en diensten die aansluiten op slimme meters en op hun data.

Energiedata cruciaal voor innovaties

Data wordt steeds belangrijker voor het energiesysteem. Essentieel zijn de gegevens over wanneer en waar energie wordt gebruikt en geproduceerd, omdat dit cruciaal is voor het optimaal regelen en balanceren van energiestromen. Dit wordt nóg belangrijker naarmate we meer wind- en zonne-energie gaan gebruiken en de lokale (decentrale) energieproductie toeneemt. Data over energiegebruik zijn niet alleen relevant voor de fysieke netwerken (energienet), maar ook voor de aansluitingen (huishoudens met slimme meters), en consumptie- en productiepunten. Denk aan slimme apparaten die aan gaan als energie in overvloed beschikbaar is en aan de opslagmogelijkheden van stroom van of voor een elektrische auto. Energiedata zijn essentieel voor de ontwikkeling en toepassing van innovatie. Een proeftuinfaciliteit in Noord-Nederland zorgt voor de koppeling tussen energiedata en de ontwikkeling en toepassing van innovatieve producten en diensten.

Innovatie met groot marktpotentieel

In de energiemarkt zijn op dit moment al ontzettend veel ontwikkelingen. Bedrijven ontwikkelen innovaties die zich onder meer richten op slimme meetapparatuur, hybride warmtepompen, energieopslag, Internet of Things-toepassingen, mobiliteit, duurzame bouw, serious games, etcetera. De verwachting is dat er op het gebied van datagedreven innovatie en met slimme startups op het gebied van informatiestromen nog veel meer wordt gecreëerd. De komende jaren zal er veel vraag ontstaan naar diensten en producten die slimme meters daadwerkelijk slim inzetten, waardoor huishoudens zelf in staat zijn om hun eigen energiegedrag en -verbruik te sturen. Daarnaast zal de gebouwde omgeving aanzienlijk veranderen ten behoeve van de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van huizen waar veel bedrijvigheid aan te pas komt.

Energysense biedt een platform waarmee verschillende partijen dichtbij huishoudens kunnen komen. Zo kunnen zij niet alleen de fysieke energiestromen, maar ook de informatiestromen analyseren en benutten om hun innovaties naar de markt te krijgen. Tegelijkertijd worden huishoudens nauw betrokken bij de energietransitie en de ontwikkeling van diensten en producten. De kennis die met Energysense wordt opgedaan, biedt volop kansen voor betrokken ondernemers. Kansen die bij verzilvering leiden tot sterkere noordelijke economie, een verbeterde nationale en internationale positie en meer werkgelegenheid.

TERUG