dutch blockchain hackathon

Dutch Blockchain Hackathon

Datum: 10 februari 2017 t/m 12 februari 2017 , Tijd: 12.00 - 18.00 uur

De Dutch Blockchain Hackathon is een driedaags event rondom de technologie van blockchain. Het event vindt plaats in the Big Building in Groningen op 10, 11 en 12 februari. Tijdens deze bijeenkomst gaan kleine teams van studenten en IT-ers aan de slag om nieuwe producten en diensten te ontwerpen op basis van deze revolutionaire technologie. De hackathon is een ultieme manier om een steentje bij te dragen aan innovatieve ontwikkelingen bij bedrijfsleven en overheden.

Dutch Blockchain Hackathon 2017

Tijdens de hackathon is er in totaal €50.000 te verdienen aan prijzengeld voor de beste oplossingen op het gebied van internationaal handelen en ondernemen, toekomstige pensioenketen, energietransitie, digitale identiteit en overheidsdienstverlening. In de freezone is er daarnaast ruimte voor eigen problemen en oplossingen. Blockchain is een nieuwe datastructuur die het mogelijk maakt dat twee partijen zonder tussenkomst van een derde partij een betrouwbaar uitgevoerde transactie aangaan, anoniem en zonder hoge kosten. De gegevens staan niet op een centrale plaats maar zijn in kleine delen op een zeer veilige manier over veel opslagplaatsen verspreid.

Cases

De Dutch Blockchain Hackathon brengt in een open sfeer de meest kansrijke use cases (potentiele klanten) samen met innovators, ondernemers, software-ontwikkelaars, creatieven, bestuurders en wetenschappers, ondersteund door technologie- en kennisleveranciers.

Organisaties kunnen use cases inbrengen (gedragen zich zogezegd als klant) waarvoor tijdens de Hackathon een concrete oplossing wordt bedacht en ontwikkeld met behulp van o.a. blockchain technologie. De deelnemers zijn verdeeld in teams die zich kunnen inschrijven op een case. De teams maken kans op prijzengeld en de mogelijkheid dat de door hen ontwikkelde oplossing ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd in de praktijk.

Teams kunnen zich aanmelden tot 31 januari; voor informatie en aanmelding klik hier.

Er zijn geen berichten gevonden