pre-welcome day

Hanze Research Day

Datum: 31 januari 2017 , Tijd: 9.00 - 17.00 uur

Op 31 januari 2017 vindt de vijfde Hanze Research Day plaats. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarin de aandacht uitgaat naar praktijkgericht onderzoek bij de Hanzehogeschool.​​​​ Graag nodigt de Hanzehogeschool u uit deze dag aanwezig te zijn. Het thema van de dag is: ‘Onderzoek ontmoet Praktijk’.

Rondom dit thema is een boeiend programma samengesteld met gevarieerde workshops en een middagprogramma. Als klap op de vuurpijl vindt tenslotte de lancering van PURE plaats, waarmee de Hanzehogeschool als eerste hogeschool in Nederland een mooie professionaliseringsslag maakt met haar onderzoek.

De keynote sprekers zijn Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van de Hogeschool Utrecht en Wilke van Beest, onderzoeker aan hetzelfde lectoraat over het Praktijkgereedheid van Onderzoek-model oftewel: het PRO-model. Zij worden ingeleid door Jan-Jaap Aué, directeur van het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool, initiatiefnemer van het PRO-model.

Programma Hanze Research Day

08.30 uur ontvangst
09.00 uur opening door Paul van der Wijk, lid College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen
09.15 uur deelnemers gaan naar hun workshop
09.30 uur workshopronde 1
10.45 uur wisselen workshopronde
11.00 uur workshopronde 2
12.15 uur lunch, posterpresentaties, mogelijkheid tot profielcheck en -foto
13.30 uur ontvangst deelnemers middagprogramma
14.15 uur keynote sprekers Daan Andriessen en Wilke van Beest
15.15 uur lancering PURE
16.00 uur afsluitende borrel

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor deelname aan – een gedeelte van – deze dag en voor een posterpresentatie kan via deze link, graag voor 24 januari as. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het stafbureau Marketing & Communicatie.

Locatie
Conferentiecentrum de Appel
Zernikeplein 7
9747 AS Groningen
De workshops worden gegeven in het H-gebouw.

Parkeren
U kunt parkeren op parkeerterrein P3. Na afloop van de bijeenkomst zijn uitrijkaarten beschikbaar. Plattegrond zie hier.

Er zijn geen berichten gevonden