expertise healthy ageing

Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing

Datum: 1 december 2016 , Tijd: 10.30 - 17.30 uur

Op 1 december organiseert het Centre of Expertise Healthy Ageing voor de vierde keer een symposium over innovatie in Healthy Ageing. De organisatie biedt een gevarieerd dagprogramma met veel deskundige sprekers en mogelijkheid voor (inter)actie.

Resultaten en toekomst Centre of Expertise Healthy Ageing

Tijdens het symposium gaan we in op de resultaten en toekomst van het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA). Waar staan we na vier jaar CoE HA? Wat heeft de publiek-private samenwerking in de innovatiewerkplaatsen concreet opgeleverd? En hoe gaan we in 2017 verder?

Onderwijsinnovatie in zorg en welzijn

Innovatie in de gezondheidszorg heeft gevolgen voor (het opleiden van) zorgprofessionals. Drs. Kete Kervezee, voorzitter van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, presenteert het advies dat aan de minister van VWS is uitgebracht. Een panel met experts gaat met de zaal in gesprek over de inhoud van het advies.

Het wenkende perspectief van voorzorg voor de Nederlandse gezondheidszorg

Thomas Plochg, directeur van de NPHF Federatie voor Gezondheid, geeft vanuit de insteek op positieve gezondheid aan wat inzetten op voorzorg en preventie betekent voor de Nederlandse gezondheidszorg en voor het opleiden van professionals in zorg en welzijn.

Zorgpact

Samenwerking is noodzakelijk voor duurzame oplossingen. Om dit te ondersteunen heeft het kabinet het Zorgpact in het leven geroepen. Het CoE HA is benoemd als een van de koplopers en fungeert als goed voorbeeld van samenwerking. Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, vertelt over de noodzaak van een gezamenlijke aanpak van de kwaliteit van de zorg en de zorgprofessional.

Voor meer info en inschrijving, klik hier.

 

 

Er zijn geen berichten gevonden