themadag internationaal innoveren in de chemie

Themadag internationaal innoveren in de chemie

Datum: 3 november 2016 , Tijd: 09:30 - 19:00 uur

Komt u ook naar de themadag Internationaal innoveren in de chemie?

Aanmelden

Programma

U WERKT BIJ EEN… (Mkb-) bedrijf, kennisinstelling, community of publiek-privaat samenwerkingsverband in de chemie.

UW AMBITIE IS… om met uw technologie, product of dienst internationaal te innoveren in de chemie. U wilt daarbij succesvol gebruik maken van de ervaringen van anderen en van de diverse (inter-) nationale stimuleringsregelingen.

UW VAKGEBIED IS… analytische wetenschap & technologie, biobased economy, katalyse, materialen en / of procestechnologie.

WIJ BIEDEN U tijdens de themadag Internationaal innoveren in de chemie:
• U krijgt de unieke gelegenheid om persoonlijk in gesprek te komen met de Innovatie Attachés van RVO, die op deze dag even terug in Nederland zijn. In korte pitches vertellen zij over de internationale kansen en ontwikkelingen in uw vakgebied in de chemie in de dertien landen waar zij actief zijn, hoe u daarop in kunt spelen en hoe zij u daarbij kunnen helpen.
• U gaat direct aan de slag met uw internationale ambities door uw ideeën en plannen voor te leggen aan de Innovatie Attachés en andere spelers binnen uw vakgebied.
• U krijgt praktische informatie en advies over de diverse (internationale) stimuleringsregelingen zoals Horizon 2020: hoe kunt u hiervan succesvol gebruik maken en daarmee uw internationale ambities verwezenlijken?

Georganiseerd door Topsector Chemie, het Innovatie Attaché Netwerk van RVO, SusChemNL en InnovatieLink. 

Er zijn geen berichten gevonden