stewards

Extra stewards op Zernike Campus

De Rijksuniversiteit (RUG) start op maandag 3 oktober met vier stewards op de Zernike Campus. Het idee erachter is hetzelfde als bij de locaties in de binnenstad. De stewards gaan zich met name richten op het fietsparkeren, maar kunnen daarbij ook bijvoorbeeld mensen de weg wijzen of weesfietsen markeren.

Er wordt gewerkt in twee teams van twee personen. Eén team zal zich met name richten op het gebied tussen Duisenberg en Kapteynborg. Het andere team zal zich richten op het gebied tussen Bernoulliborg, Linaeusborg en Marie Kamphuisborg. De mensen zijn duidelijk herkenbaar aan een blauw hesje.

Stewards als gastheer

Het achterliggende idee is nadrukkelijk dat van gastheer, niet dat van politieagent. Mensen worden gastvrij ontvangen, maar het is wel de bedoeling dat fietsen netjes geparkeerd worden. De Hanzehogeschool werkt al langere tijd met stewards rondom hun gebouwen op de Campus. Het project van de RUG wordt gestart in de vorm van een pilot, gevolgd door  een evaluatie. Voor vragen of opmerkingen over dit project kunt u de Terreinbeheerder van de RUG benaderen, de heer Mark Bloeming (m.bloeming@rug.nl).

TERUG