Entrance

EnTranCe

Het Energy Transition Centre (EnTranCe) is de proeftuin voor toegepast onderzoek op het gebied van duurzame energie. Hier bouwt het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs aan de energievoorziening van morgen.
Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Noord-Nederland speelt hierop in door EnTranCe op te zetten. EnTranCe is een belangrijk onderdeel van de Energy Academy Europe.

EnTranCe is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met BAM, GasTerra and Gasunie.

 

TERUG