Founded

Founded in Groningen in Beeld

De campus functioneert als een ecosysteem waar ondernemers, kennisinstellingen, lokale overheden en investeerders samenwerken aan innovatieve oplossingen voor uitdagingen waar onze samenleving op dit moment voor staat. De ondernemers uit Groningen hebben reeds hun krachten gebundeld in “Founded in Groningen”, het online platform om bedrijven te verbinden.

Groningen als innovatie-stad zowel nationaal als internationaal op de kaart zetten, dat is het doel van Founded in Groningen. Met een eigen portal krijgen ondernemers een platform om zich internationaal de profileren en onderling kennis uit te wisselen. Op die manier ontstaat er een hecht netwerk waardoor het voor bedrijven makkelijker wordt om beter te innoveren en sneller te groeien.

Onlangs lanceerde Founded in Groningen een teaser film om het portal te promoten en inmiddels hebben al meer dan 150 bedrijven zich aangemeld via de site. Met een combinatie van nieuws, interviews, artikelen en een evenementenkalender, krijgen innovatieve bedrijven, events en initiatieven een eigen podium om zichzelf op de kaart te zetten.

TERUG