healthy ageing & de kunsten

Healthy Ageing & De Kunsten

20 december 2016

Op dinsdag 20 december presenteert Healthy Ageing & De Kunsten de resultaten van twee jaar Innovatiewerkplaats tijdens een netwerkbijeenkomst. In deze bijeenkomst vindt ook de aftrap plaats van Groningen Age Friendly Cultural Region. Healthy Ageing & De Kunsten is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen.

De afgelopen twee jaar verenigden een aantal bijzondere initiatieven op het gebied van kunst en ouder worden zich in een netwerk. De Innovatiewerkplaats Healthy Ageing & de Kunsten zette ruim dertig kunstprojecten in Groningen, Friesland en Drenthe op de kaart. Dit zijn initiatieven door, voor en met actieve en kwetsbare ouderen. Elk project levert op hun eigen manier een bijdrage aan goed oud worden. Een voorbeelden is Dansen met Parkinson uit Leeuwarden, dat vorige week de landelijke prijs Kracht uit Kunst kreeg van Movisie.

Healthy Ageing & De Kunsten: de kunst van het ouder worden

Het Prins Claus Conservatorium en Academie Minerva van de Hanzehogeschool Groningen zijn actieve spelers in het netwerk. Beide hebben een speciale missie om de deuren en de harten van zorginstellingen en het wijkwelzijnswerk te openen voor de kracht van cultuur. Zo nam schilder Herman van Hoogdalem studenten mee naar het Blauwborgje (Dignis) en de Brink (ZINN) om mensen met dementie te ontmoeten en portretteren. Studenten en onderzoekers van Academie Minerva werken in het onderzoeksproject de Tussenruimte samen met bewoners in de Korrewegwijk. Zij onderzoeken hoe ze creatief kunnen bijdragen aan een dementievriendelijke wijk.

Cultuurdeelname draagt niet alleen bij aan goed oud worden. De kunsten zijn als geen ander in staat het levensgevoel en de vragen die horen bij ouder worden invoelbaar te maken. Goed oud worden gaat over ons allemaal. Dit alles komt in het netwerk van Healthy Ageing & de Kunsten bij elkaar.

Healthy Ageing & de Kunsten gaat door met steun van het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool. Ook de noordelijke overheden zien het belang. Kunst en ouderen is een van tien actiepunten op de noordelijke culturele investeringsagenda We the North. Groningen, Leeuwarden en Emmen zijn in 2017 en 2018 geselecteerd om deel te nemen aan het landelijke stimuleringsprogramma Lang Leve Kunst, op weg naar Age Friendly Cultural Cities.

Dinsdagmiddag 20 december 2016 zetten wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Fleur Gräper hun handtekening onder het programma Groningen Age Friendly Cultural Regio (2017-2018).

Meer informatie is te vinden op:
www.haendekunsten.nl
facebook HAendeKunsten

TERUG