Edward van der Meer

In the spotlight: Edward van der Meer

De Zernike Campus is een innovatieve omgeving waar drie partijen centraal staan. De kennisinstellingen, de bedrijven en de overheid zetten zich samen op één campus in met als doel de bedrijvigheid in het Noorden te stimuleren. Om de samenwerking tussen deze “triple helix” te bevorderen is Edward van der Meer aangesteld als campusmanager. Als manager van de Healthy Ageing Campus brengt hij de juiste ervaring mee. Daarnaast ligt er hiermee een kans om te gaan naar een integratie van beide campussen om samen één krachtige campus te vormen.Lees hier het interview met Edward van der Meer:

‘Mijn kracht als campusmanager van de Zernike Campus ligt in het leggen van die verbinding. Afgelopen jaren zijn mooie stappen gezet, maar door de activiteiten te verbinden wordt de gezamenlijke impact veel groter.

De eerste stappen naar eenheidsvorming zijn al een aantal jaren geleden ingezet. Vroeger was de campus een terrein dat bestond uit de RUG, de Hanzehogeschool en een aantal bedrijven. Je ziet dat deze organisaties, samen met de gemeente en de provincie, nu realiseren dat de locatie meer is dan alleen een plek om te huisvesten; het is een plek om samen te werken.

Rol van de campusmanager
De campus is al jaren oud en heeft veel bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden. We moeten laten zien wat er al is, dat gebeurt momenteel te weinig vind ik. De rol van campusmanager is niet om alle projecten zelf uit te voeren. Onze strategie is om de in Groningen aanwezige partijen de ruimte te geven om hun rol te pakken. Denk aan Marketing Groningen, zij zullen de campus ondersteunen voor de communicatie en branding. Als het gaat om acquisitie, wat wij als een belangrijke pijler zien voor de campus, dan pakt de NOM het voortouw. Voor de financiering van bijvoorbeeld start-ups zetten we bestaande financieringspartijen in, zo creëer je een netwerk van samengestelde belangen.

Focus
Binnen de campus ligt de focus op energy, sustainable society en healthy ageing. Dit zijn de voor Groningen onderhand bekende thema’s. Op de campus ligt de mogelijkheid dit fysiek vorm te geven, denk aan een pilot plant zoals EnTranCe. Dit is een fantastisch voorbeeld hoe Zernike Campus vanuit de aanwezig brede kennis een proefsetting kan generen. Ik denk dat Zernike Campus zich als proeftuin moet gaan profileren: de plek om innovaties te ontwikkelen en te laten groeien.

Doelstelling
Onze doelstelling voor de aankomende periode is om werkgelegenheid te verbeteren, groei van nieuwe en bestaande bedrijven te stimuleren en nieuwe ontmoetings- en innovatieplekken op te zetten. Hierdoor kunnen economische activiteiten worden gerealiseerd, zoals meer banen, nieuwe bedrijven en samenwerkings- en innovatieprojecten. Kortom, het is van belang dat binnen de campus veel aandacht is voor Human Capital, een goed start-up klimaat en veel mogelijkheden voor gezamenlijke projecten.

Groningen Campus
Groningen heeft momenteel twee erkende campussen op steenworp afstand van elkaar, met een duidelijke samenhang in thema’s. Ik geloof niet in het afzonderlijke bestaan. Ik denk dat we ons als één sterke campus op de kaart moeten zetten. Mijn einddoel is om als “Groningen Campus” zowel betekenis in de regio als (inter)nationaal te vervullen.’

Meer weten over Edward van der Meer? Klik hier.

TERUG