open house

Innovatieloket geopend in EnTranCe

Voor Noord-Nederlandse ondernemers opent EnTranCe samen met InnovatieLink een innovatieloket rondom energie en chemie. Elke woensdag zijn ondernemers welkom bij EnTranCe waar een adviseur alle vragen op het gebied van innovatie in energie en chemie beantwoordt en de connecties legt dus belanghebbende partijen.

De overgang naar duurzame energie en chemie vraagt om innovaties rondom producten, diensten en technieken. Het biedt veel kansen voor MKB, maar ook veranderingen op het gebied van financiering, techniek, huisvesting, apparatuur, bedrijfsvoering e.d. InnovatieLink organiseert vanaf heden een aanspreekpunt waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen. Tevens worden er innovatiemanagers ingezet die gespecialiseerd zijn op de specifieke vakgebieden, om regionale energie-ondernemers te verbinden met nationale topsectoren energie en chemie en verdere contacten leggen.

Innovatieloket in EnTranCe

EnTranCe lijkt de uitgewezen locatie voor dit loket. Als initiatief van de Hanzehogeschool biedt het praktijkcentrum van de Energy Academy Europa ondernemers en studenten de mogelijkheid om kennis over energie op de markt te zetten. InnovatieLink is een organisatie dat innovaties rondom energie en chemie wil versnellen. De samenwerking tussen beide partijen biedt de mogelijkheid om verschillende organisaties aan elkaar te matchen.

‘Met de samenwerking tussen InnovatieLink en EnTranCe kunnen onderzoekers en studenten met bedrijfsplannen, start-ups en mkb’ers laagdrempelig worden ondersteund met hun innovatievraagstukken. Ook cross-overs tussen energie en chemie bieden hierbij interessante kansen’, aldus Jeroen van den Berg, managing director EnTranCe.

TERUG