index

International Design Experience (INDEX) van start

14 februari 2017

Op maandag 13 februari vond de aftrap plaats van de eerste editie van de ‘International Design Experience’ (INDEX). Vijfhonderd tweedejaarsstudenten van diverse opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen werken deze week aan het treinstation van de toekomst in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen en ProRail. De International Design Experience is een initiatief van het lectoraat Facility Management en het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.

Trainstation of the future

Het thema van INDEX is ‘The train station of the future’. De hoofdopdracht van de studenten is het uitwerken van toekomstscenario’s voor de bouw en inrichting van stations en stationsgebieden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de primaire logistieke functie en (commerciële) voorzieningen, maar ook over het station als onderdeel van de ‘verplaatsingsketen’. Daar horen onder andere het zogenaamde voor- en natransport bij en de rol van de OV-chipkaart. Ook de inrichting van stations, verblijfruimten en de omgeving van het station en de connectie met de stad en andere steden zijn deelopdrachten voor de studenten. INDEX wordt georganiseerd om de ruim 500 studenten te leren samenwerken in internationale multidisciplinaire teams. Studenten built environment, facility management, interieur en vormgeving en vastgoedmanagement bundelen hun krachten.

Workshops en masterclasses INDEX

Tijdens INDEX volgen de studenten ook verschillende workshops en masterclasses van internationale experts. Donderdag 16 februari is er een conferentie waar vijf internationale gastsprekers hun kennis en ervaringen uit de praktijk delen. Op donderdag wordt per thema het beste ontwerp bekend gemaakt. De vijf beste studentengroepen krijgen een masterclass aangeboden van de vijf gastsprekers. De studenten presenteren hun werk aan de gastspreker en 100 medestudenten.

TERUG