bouwwerkzaamheden aan de kadijk

Nieuwe bewegwijzering op Zernike Campus

De bewegwijzering op Zernike Campus wordt vernieuwd deze zomer. De nieuwe bewegwijzering is heel simpel: geen gebouwletters meer, maar verwijzingen naar adressen (straatnaam en nummer). Ook komen er duidelijke plattegronden en verwijsborden op de Campus te staan. Op deze plattegronden zijn de belangrijke gebouwnamen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool toegevoegd. De bushaltes en parkeerplaatsen zijn ook duidelijk te vinden op deze kaarten. Deze plattegrond van de Campus kunt u hier downloaden.

Soorten borden

Er komen diverse typen borden: verwijsborden, plattegrondsborden en identificatieborden, ook op de gevel. Bij de verwijsborden zijn er verschillende borden voor autoverkeer en overig verkeer (voetgangers en fietsers).  De parkeerplaatsen zijn opnieuw genummerd. Vanaf het begin van de Campus lopen de getallen naar boven toe op. Oude P5 gaat in de nieuwe situatie P1 heten.

Planning werkzaamheden nieuwe bewegwijzering

In week 30 (vanaf maandag 25 juli 2016) worden de autoborden als eerste vervangen. Uiterlijk 5 september moet de gehele bewegwijzering vervangen zijn.

Projectbeheer

De projectuitvoering is formeel in handen van het Campusmanagement, waarbij de Hanzehogeschool, de RUG, de bedrijven en de gemeente Groningen & Marketing Groningen actief betrokken zijn. Adviesbureau Mijksenaar heeft het ontwerptraject begeleid. Indien u vragen heeft, dan kunt u terecht bij campuscoördinator Annet de Vree (annet@zernikecampusgroningen.nl). In de periode september-december kunt u terecht bij Marlies Schipperheijn (marlies@zernikecampusgroningen.nl)  van het campusmanagement.

TERUG