5G

Noord-Groningen proeftuin voor 5G-testen

5Groningen, het nieuwe project dat staat voor de inzet van Noord-Groningen als de proeftuin voor 5G-testen, gaat van start. De Zernike Campus is de eerste locatie waar de praktijktesten worden uitgevoerd. De initiatiefnemer van het nieuwe project is de Economic Board Groningen (EBG) met als doel de mogelijkheden rondom wonen, werken en ondernemen in Groningen te optimaliseren.  

Een goede internetverbinding is onmisbaar voor wonen, werken en ondernemen. Veel inwoners en ondernemers in Noord-Groningen hebben nog geen snel internet. EBG vindt dat dit moet veranderen. 5Groningen zet Noord-Groningen op de kaart en ondernemers en inwoners hebben baat bij snel mobiel internet. EBG wil met 5Groningen nieuwe bedrijven naar Noord-Groningen trekken, de economie versterken en de leefbaarheid verbeteren.

De partners op het gebied van telecom, innovatie, wetenschap en duurzame economische ontwikkeling bundelen onder de naam ‘5Groningen’ hun krachten om zoveel mogelijk praktische toepassingen voor 5G te ontwikkelen. De innovaties vinden plaats in de sectoren verkeer en logistiek, zorg, leefomgeving, energie en landbouw. Denk aan zelfrijdende auto’s of het monitoren van ziekten in gewassen.

Groningen is zowel in Nederland als in Europa het enige landelijke gebied waar geëxperimenteerd gaat worden met 5G: de vijfde generatie mobiele netwerken. Noord-Groningen is als proeftuin gekozen omdat er veel ruimte is, het aardbevingsgebied een economische impuls verdient en omdat er belangrijke kennisinstituten in de buurt zijn.

Zo zijn er de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen plus andere grote organisaties (TNO, EnTranCe en de Energy Academy Europe) die zich op hoog niveau met duurzaamheid en energie bezighouden. << (Guy Leysen) (foto: Economic Board Groningen)

TERUG