Op de Zernike Campus Groningen studeren en werken studenten en medewerkers in een ambitieuze, inspirerende omgeving. Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen worden op de campus gestimuleerd kritisch te denken en hun grenzen te verleggen.

Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen biedt opleidingen. met een sterke koppeling tussen onderzoek en onderwijs. Bij de Rijksuniversiteit Groningen kun je als student kiezen uit verschillende studies op bachelor, master en postacademisch niveau. Op de campus bevinden zich de meeste technische opleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen. De opleidingen zijn verspreid over drie faculteiten:

Daarnaast biedt de Rijksuniversiteit Groningen ook diverse andere mogelijkheden om kennis en vaardigheden te verkrijgen, zoals de Careers Company. De Careers Company werkt samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties en biedt carrière activiteiten en – advies voor studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
Daarnaast verzorgt de Rijksuniversiteit op de campus ICT opleidingen en postacademisch onderwijs aan in het kader van life long learning. Voor meer informatie hierover, kijk op de site van de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderwijs aan de Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool biedt studenten hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Het merendeel van de opleidingen van de Hanzehogeschool is gevestigd op de Zernike campus. De Hanzehogeschool Groningen wil een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken. De Hanzehogeschool heeft zich hierbij gespecialiseerd in de thema’s Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap. Hoe stappen we over op duurzame energie? Wat moeten mensen doen om gezonder oud te worden, hoe incorporeren we ondernemerschap in de opleidingen? Als student profiteer je van de faciliteiten, het onderzoek en de innovatie rondom deze onderwerpen.

Bij de Hanzehogeschool kun je zowel bachelor- als masterstudies volgen. De opleidingen op de Zernike Campus zijn ondergebracht in de volgende schools:

Economie

Maatschappij

Techniek

Gezondheid

Talentontwikkeling

Wil je meer weten over het onderwijs op Zernike Campus Groningen? Kijk daarvoor op de websites van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen voor meer informatie.