Onderzoek RUG Zernike Campus

Zernike Campus Groningen is een levendige, ambitieuze omgeving voor onderzoek en innovatie, dé plek waar bedrijfsleven en kennisinstellingen samenkomen. Gespecialiseerde bedrijven, kennisinstellingen en de overheid werken op de campus samen aan innovatief onderzoek en slimme oplossingen. Bedrijven delen hier hun kennis, faciliteiten en ervaring met elkaar en met de kennisinstellingen. Deze kennis zetten zij om in concrete producten en diensten. De grote hoeveelheid specialisten op deze campus maakt innovaties daarom niet alleen sneller bereikbaar, maar daardoor ook minder kostbaar. De interactie tussen nieuwsgierige en ambitieuze studenten, bedrijven en overheden leidt vaak weer tot nieuwe, onverwachte onderzoeksvragen. Het onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen heeft twee speerpunten: Energie en Healthy Ageing. Voor het onderzoek naar energie hebben de beide kennisinstellingen gezamenlijk de Energy Academy Europe opgericht.

Onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen op de Zernike Campus

De Rijksuniversiteit Groningen bevindt zich in de Europese top van wetenschappelijk onderzoek. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek wordt op innovatieve wijze toegepast bij het oplossen van maatschappelijke en individuele vraagstukken. Ontwikkelingen in de wetenschap ontstaan vaak op de raakvlakken van verschillende vakgebieden. Daarom zijn veel onderzoeksgroepen van de Rijksuniversiteit Groningen multidisciplinair samengesteld. Daarnaast neemt de Rijksuniversiteit deel aan nationale en internationale onderzoeksprogramma’s. Groningse onderzoekers op de Zernike Campus werken dagelijks samen met collega’s die zich overal ter wereld bevinden. Het onderzoek binnen de RUG richt zich op drie speerpunten, namelijk: Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society. Met deze thema’s slaat de universiteit een brug tussen wetenschap en samenleving. Wetenschappers van de RUG werken op grote schaal samen met partners uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid.

De Rijkuniversiteit Groningen heeft het onderzoek ondergebracht in diverse vakgroep, instituten en samenwerkingsverbanden. Een paar voorbeelden:

  • Energy Academy Europe
  • Zernike Institute for Advanced Materials
  • Kapteyn Instituut

Voor meer informatie over het onderzoek aan de Rijksuniversiteit, zie de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Wilt u onderzoek laten doen door wetenschappers van de Rijksuniversiteit, of in samenwerking met hen? Lees dan hier over de mogelijkheden op Zernike Campus Groningen.

Onderzoek bij de Hanzehogeschool Groningen op de Zernike Campus

Als University of Applied Sciences doet de Hanzehogeschool praktijkgericht onderzoek. Het onderzoek draagt bij aan kennisontwikkeling in de beroepspraktijk en de maatschappij. Daarnaast levert het onderzoek nieuwe kennis en inzichten op voor het onderwijs. Het onderzoek is bij de Hanzehogeschool ondergebracht in de verschillende kenniscentra en Centres of Expertise. De strategische speerpunten Energie en Healthy Ageing hebben een prominente plek binnen het onderzoek. Een belangrijke focus ligt hierbij op ondernemerschap en excellentie.

Wilt u als ondernemer toegepast onderzoek laten uitvoeren door onderzoekers van de Hanzehogeschool, of in samenwerking met hen? Lees dan hier over de mogelijkheden op Zernike Campus Groningen.

Kenniscentra

Kenniscentra zijn multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waarin de krachten van onderwijs en lectoraten worden gebundeld. Lectoraten bestaan uit lectoren en kenniskringen. Een kenniskring bestaat uit docent-onderzoekers van verschillende opleidingen en externe deskundigen, zoals mensen uit het bedrijfsleven. Studenten worden bij de onderzoeken betrokken, bijvoorbeeld via afstudeeropdrachten of onderzoeken die ze in het kader van het onderwijsprogramma uitvoeren. Elk kenniscentrum doet onderzoek dat belangrijk is voor de regio én daarbuiten. ​​

Kenniscentra

Samen werken aan energieke oplossingen

De Hanzehogeschool en het bedrijfsleven werken nauw samen om nieuwe oplossingen te vinden voor vragen op het gebied van energie en duurzaamheid. Een goed voorbeeld van deze samenwerking is EnTranCe, dé hotspot van toegepaste wetenschap op het gebied van energie en energietransitie (link). Onderzoekers, ondernemers en studenten werken hier samen met uitmuntende moderne technologieën om oplossingen te vinden op het gebied van energie en duurzaamheid. Ook bij Zernike Advanced Processing (ZAP), de proeffabriek voor nieuwe ontwikkelingen in de procesindustrie, komen onderzoekers, ondernemers en studenten samen om tot creatieve oplossingen te komen voor vraagstukken op het gebied van energie en reststroom.

Kortom, onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie inspireren elkaar op Zernike Campus Groningen!