verenigde naties

De ontwikkelingen op de Zernike Campus Groningen gaan snel. In 2015 is een ambitieuze stedenbouwkundige visie opgesteld door de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen, in samenspraak met de bedrijven. De visie geeft op hoofdlijnen – voor de komende 10 tot 15 jaar – de koers voor de ontwikkeling van de Zernike Campus Groningen aan. De campus heeft, met de enthousiaste en stuwende kracht van de aanwezige kennisinstellingen en ondernemers, volop mogelijkheden om uit te groeien tot een onderwijs-, kennis-, en ontwikkelingscentrum van internationaal formaat. Naast het nu voorliggende ruimtelijke plan ligt de sleutel tot succes in verregaande samenwerking en goede marketing van de campus. De bijbehorende investeringen worden geraamd op circa € 15 miljoen. De Zernike Campus Groningen wordt niet alleen een uitstekende locatie om te werken en te studeren, maar ook een mooie, groene plek om te verblijven

Ambitieuze plannen

De afgelopen tien jaar heeft de Zernike Campus Groningen al een forse transformatie doorgemaakt door de bouw van nieuwe gebouwen voor de Hanzehogeschool en de RUG, zoals de Bernouilliborg. EnTranCe is inmiddels voor een belangrijk deel gerealiseerd en ook de bouw van de Energy Academy Europe is afgerond. Het gebouw is in september 2016 opgeleverd. In 2016 startte de bouw van de nieuwe proeffabriek rond biobased economy (Zernike Advanced Processing, ZAP) een samenwerking tussen Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoortcollege en RUG. ZAP houdt zich bezig met het omzetten van kennis naar commercieel haalbare producten, processen of diensten.

Integratie noord en zuid

Momenteel is de campus nog opgedeeld in een noordelijk gedeelte waar de meeste bedrijven zijn gevestigd en een zuidelijk deel waar de kennisinstellingen staan. Het samensmeden van zuid en noord vraagt om ingrepen die de ruimtelijke kwaliteit en de onderlinge verbindingen verbeteren. Het eerste onderdeel is de aanpak van de Zernikelaan. Deze laan wordt een aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers, openbaar vervoer en leveranciers: de Zernikepromenade. Het middengebied krijgt een metamorfose, waardoor het meer het hart van de Zernike Campus wordt.

Ook worden nieuwe verkeersroutes voor langzaam verkeer in het noordelijk deel ingebouwd, die aansluiten op het fietsnetwerk in de omgeving. Er komt meer groen, meer plekken waar je als bezoeker van de campus prettig kunt zitten, een kop koffie kunt drinken en in de zon kunt werken. Het middengebied van de Zernike Campus krijgt een metamorfose, waardoor het meer het hart van de campus wordt. Ook worden nieuwe verkeersroutes voor langzaam verkeer in het noordelijk deel ingebouwd, die aansluiten op het fietsnetwerk in de omgeving. Er komt meer groen, meer plekken waar je als bezoeker van de campus prettig kunt zitten, een kop koffie kunt drinken en in de zon kunt werken.

Wonen op de campus als student

Om een levendige campus te creëren worden de mogelijkheden verkend om er studentenhuisvesting te ontwikkelen. Ook de entrees van de campus (noord en zuid) worden aangepakt.