roadmap grootschalig wetenschappelijke infrastructuur

Vijf Groningse clusters prioriteit in Roadmap Grootschalig Wetenschappelijke Infrastructuur

22 december 2017

De nieuwe Roadmap Grootschalig Wetenschappelijke Infrastructuur geeft prioriteit aan 33 onderzoeksfaciliteiten voor de wetenschap in Nederland, waaronder de RUG en het UMCG. Een inspirerende toekenning aan de onderzoeksfaciliteiten op de Zernike Campus en op de Healthy Ageing Campus! Staatssecretaris Sander Dekker nam op 13 december 2016 in Den Haag deze Roadmap in ontvangst.

Vijf Groninger clusters prioriteit bij Roadmap Grootschalig Wetenschappelijke Infrastructuur

De 33 faciliteiten op de roadmap komen in aanmerking voor financiering van de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Onder de faciliteiten is elke twee jaar 80 miljoen euro te verdelen. In Groningen kunnen vijf clusters van onderzoeksinstituten hun financieringsaanvraag indienen. Drie op het gebied van ‘smart materials’: NanoLab NL (Fabriceren op nanoschaal), NL Biolmaging AM (Biomoleculen direct aan het werk zien) en X-omix (Op zoek naar de moleculaire basis van het leven). Daarnaast kunnen twee clusters op het gebied van big data geld aanvragen: BBMRI (Biobankieren voor betere gezondheid) en MCCA (Veroudering en ziekten in beeld brengen). In elk van deze clusters spelen de RUG en het UMCG op de Zernike Campus en de Healthy Ageing Campus een belangrijke rol.

Sleutel tot vooruitgang

Hoogwaardige apparatuur en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten leveren een belangrijke bijdrage aan technologische en maatschappelijke innovatie. Staatssecretaris Dekker: ‘Wetenschappelijk onderzoek is dé sleutel voor vooruitgang. Excellente wetenschap kan niet zonder hoogwaardige en toegankelijke onderzoeksinfrastructuur. Wetenschap moet impact hebben. En dat betekent: samenwerken, kennis delen en nieuwsgierig blijven. De Nationale Roadmap gaat over het gereedschap dat wetenschappers nodig hebben om hun belangrijke wetenschappelijke werk voor de samenleving te kunnen doen. Terecht is samenwerken een rode draad hierin.’

TERUG