levensloopbestendig wonen

Proefhuis voor levensloopbestendig wonen

3 januari 2017

Achter de proeftuin voor energietransitie EnTranCe op de Zernike Campus Groningen komt een proefhuis voor levensloopbestendig wonen. ,,In het Huis van Morgen kunnen bewoners kennismaken met hulpmiddelen waarmee ze langer thuis kunnen wonen. Maar het pand is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor demonstraties. Bedrijven en studenten zullen er ook aan nieuwe innovatieve oplossingen werken’’, zegt projectleider Erwin Schiphorst van de gemeente Groningen.

Het Huis van Morgen

Het Huis van Morgen is onderdeel van BuildInG (Building In Groningen). Dat is het innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig en innovatief bouwen van de Hanzehogeschool. Die wil daar met andere onderwijsinstellingen en bedrijven goedkopere oplossingen bedenken voor veilig en comfortabel wonen. De gemeente doet daar graag aan mee omdat ze ziet aankomen dat oudere mensen moeite krijgen om thuis te blijven wonen, terwijl ze niet meer in een verzorgingshuis terecht kunnen.

Nog niet goed tussen de oren

Het idee dat je daar zelf wat aan moet doen, zit bij veel ouderen en hun kinderen nog niet goed tussen de oren, vindt de gemeente. Alle 67-plussers krijgen daarom een uitnodiging voor een informatiemarkt over thuishulpmiddelen. Vanaf februari kunnen ze op negen plekken zien wat er op dat gebied allemaal al bestaat. Vorig jaar zijn in Vinkhuizen en De Oosterpoort de eerste markten gehouden. Ze maken deel uit van de bewustwordingscampagne ‘Lang zult u wonen’.

Behalve het vergroten van de bewustwording is de campagne ook bedoeld om huiseigenaren te stimuleren hun woning(en) op tijd aan te passen. Volgens Schiphorst zorgen een paar kleine aanpassingen al voor extra veiligheid en comfort.

Blijverslening voor levensloopbestendig wonen

De campagne maakt de gemeente zelf ook bewust van de problematiek rond levensloopbestendig wonen. Er is in navolging van een starterslening voor jongeren die moeilijk geld kunnen lenen, een ‘blijverslening’ in de maak voor ouderen met hetzelfde probleem. De gemeente zoekt bovendien uit wat er op straat moet gebeuren om de woonomgeving beter geschikt te maken voor ouderen en minder validen. Om te beginnen rond winkelcentrum Paddepoel worden belemmeringen en oplossingen in kaart gebracht.

Bronnen: Dvhn en GIC.nl

TERUG