Prof. dr. Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen sinds 2003. Directeur ‘In the Lead’, expertisecenter voor leiderschap.

Hoe breng je wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar? Hoe kun je kennis delen en elkaar versterken? Daar houdt professor Janka Stoker zich mee bezig op de Zernike Campus Groningen.

‘Leiderschap is het thema waar ik mij al mijn hele carrière mee bezig houd. In 2015 ben ik hier bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde samen met professor Harry Garretsen begonnen met een nieuw instituut, ‘In the LEAD’. Dat gaat over leiderschap. De centrale focus van dit instituut is om wetenschap en de praktijk bij elkaar te brengen. In ons instituut werken onderzoekers met verschillende achtergronden, zoals vanuit de psychologie en de economie. Dat biedt het voordeel, dat je vraagstukken vanuit heel veel invalshoeken kunt bekijken en kennis slim kunt combineren.

Inspirerende wisselwerking

In the LEAD biedt drie dingen. We doen samen met organisaties, zowel profit als not-for profit, onderzoeksprojecten. We bieden opleidingen over leiderschap aan managers en executives. En we adviseren organisaties over vraagstukken die met leiderschap te maken hebben. Organisaties komen naar ons toe met vragen over leiderschap uit hun eigen praktijk. Wat is nou bijvoorbeeld belangrijk voor een manager van een hybride organisatie als een wooncorporatie? We hebben hier op de universiteit heel veel kennis over, die we toegankelijk willen maken voor organisaties. Samen gaan we ook op zoek naar antwoorden. En in die wisselwerking versterken we elkaar. Wij bieden hen kennis aan, en hun vragen en vraagstukken maken ons onderzoek en onderwijs weer beter. Deze kennisvalorisatie is belangrijk voor beide partijen, en voor de samenleving.

Omdat ik zelf ook in het bedrijfsleven werkzaam ben geweest als adviseur, spreek ik de taal van de wetenschap, maar ook die van de praktijk. Het zijn vaak twee verschillende werelden. Een brug hiertussen slaan is noodzakelijk en dat doen we hier op de campus.

Energieke samenwerking

We zijn actief op zoek naar partnerschappen in de buitenwereld, op zoek naar organisaties die met ons die brug over willen. Er zijn al mooie voorbeelden van samenwerkingsverbanden hier op de Zernike Campus, bijvoorbeeld rond het thema energie. Zo heeft onze faculteit een ‘Energy course’ ontwikkeld, en laten we deelnemers bijvoorbeeld EnTranCe zien. Mensen uit het bedrijfsleven volgen deze cursus en nemen dan ook hun eigen ervaring en hun eigen case mee uit de praktijk. Dat versterkt ons beide!

Deze samenwerking en ontmoeting tussen kennisinstellingen en de praktijk zal in de toekomst alleen maar meer worden uitgebreid, op de Zernike Campus en daarbuiten.’

Contact In the LEAD:

Meer weten over de samenwerking tussen organisaties en de universiteit bij het centrum voor leiderschap ‘In the LEAD’? Kijk dan op de website van de RUG of bekijk deze film! Contactgegevens In the LEAD: prof. Janka Stoker, +31 50 363 3837 / 4288.

Er zijn geen berichten gevonden