green metric

RUG scoort goed in lijst Green Metric

16 januari 2017

De Rijksuniversiteit Groningen staat op de 15e plaats in de nieuwste Green Metric, de lijst van meest ‘groene’ universiteiten ter wereld. De lijst wordt aangevoerd door University of California Davis (USA), gevolgd door de University of Nottingham (UK) en Wageningen University & Research.

Green Metric

De UI Green Metric ranking is opgezet door de Universitas Indonesia om aandacht te vragen voor duurzaamheid binnen het beleid van universiteiten. Dit jaar deden 516 universiteiten uit 74 landen mee aan de beoordeling. Bij elke instelling werd gekeken naar ‘setting and infrastructure’, ‘energy and climate change’, ‘waste’, ‘water’, ‘transportation’ en ‘education.’

RUG als duurzame universiteit

De RUG ambieert op het gebied van duurzaamheid haar positie in de top van de internationale universitaire wereld te verhogen. In de Green Metric ranking werd in 2014 plaats 48 bereikt, terwijl op nationaal niveau de 8e plaats werd bereikt in de Sustainabul ranking.

Om de ambities op gebied van duurzaamheid, van volgend (2015) naar leading (2020), beter te kunnen monitoren is in 2014 de Taakgroep Green University ingesteld. De Taakgroep is beleid adviserend op het gebied van integrale duurzaamheid met daarin vertegenwoordigers voor de pijlers people, planet  en performance (bedrijfsvoering RUG). De Taakgroep is samengesteld uit zowel facultaire leden die via onderwijs en/of onderzoek betrokken zijn bij duurzaamheid, als uit leden die vanuit de bedrijfsvoering bezig zijn met duurzaamheid en studenten. De Taakgroep zoekt voor projecten aansluiting bij nieuw opkomende trends in de duurzame wereld rondom onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van de universiteit. Vertrekpunten: afval bestaat niet; de ruileconomie; de circulaire economie; energie efficiency en hernieuwbare energie gaan hand in hand; duurzaamheid is business (kosten besparen én waarde creëren).

Voor meer informatie over de ambities en het beleid van de RUG op het gebied van duurzaamheid, klik hier.

TERUG