Samenwerking op Zernike Campus Groningen

De bedrijven en de kennisinstellingen op de campus werken vaak samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en de arbeidsmarkt. Deze samenwerking vindt plaats op het gebied van onderwijs en onderzoek, maar ook in het delen van faciliteiten. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool bieden diverse faciliteiten, die ook voor bedrijven en andere instellingen toegankelijk zijn. Deze faciliteiten en diensten liggen op het gebied van (toegepast) onderzoek, onderwijs, career services, facilitaire diensten en sport. Kortom, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben samenwerking hoog in het vaandel op Zernike Campus Groningen.

Wat kunt u samen ontwikkelen?

Onderzoekers van de RUG en de Hanzehogeschool dragen bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken door contractonderzoek voor het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Omgekeerd profiteren ook deze kennisinstellingen van de interactie. Vragen uit het bedrijfsleven inspireren onderzoekers om nieuwe invalshoeken te kiezen. Deze impuls uit het bedrijfsleven houdt het onderzoek levendig en up to date.

De onderzoekers zetten de hightech faciliteiten en hun kennis in, om samen tot innovatieve oplossingen en producten te komen. Wilt u weten wat de Rijksuniversiteit en/of de Hanzehogeschool voor uw bedrijf kunnen betekenen? Klik dan hier op de website van de RUG of de Hanzehogeschool.