slimme huizen

Slimme huizen voor Groningen

Woningen in de bevingsregio moeten bij bouwkundige versterking zo worden ingericht dat mensen op hoge leeftijd nog thuis kunnen wonen. Dat schrijft de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland in een woensdag 21 september gepresenteerd advies aan de provincie Groningen. Woningen energiezuinig maken is niet genoeg. Vooral in plattelandsdorpen is een groot tekort aan geschikte ouderenwoningen. Huizen bij de bouwkundige versterking niet levensloopbestendig maken is een gemiste kans, aldus SER Noord.

Om langer in de vertrouwde omgeving te kunnen wonen, zijn niet alleen technische aanpassingen nodig, zoals een douche/slaapkamer op de begane grond en een trap waar een lift kan worden gemonteerd. In de woning moet ook zorg aan huis te organiseren zijn door middel van e-health applicaties en domotica.

,,We moedigen het aan dat partijen als SER Noord breder kijken dan de problematiek door aardbevingen’’, zegt NAM-woordvoerder Sander van Rootselaar. ,,Het is goed dat er wordt gekeken naar uitdagingen in Groningen.’’ Volgens de NAM kunnen overheid en marktpartijen het voortouw nemen. ,,De NAM heeft voor het testen van versterkingsmaatregelen acht woningen aangekocht. De noodzaak om te experimenteren is begrijpelijk. Als er goede afspraken worden gemaakt, zien we mogelijkheden om hiervoor woningen beschikbaar te stellen.’’

Bouw slimme huizen in Groningen nog niet op gang gekomen

De feitelijke bouwkundige versterking van de huizen in het gebied is nog nauwelijks op gang gekomen. Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders onderschrijft het belang van aardbevingsbestendig, energiezuinig en levensloopbestendig bouwen. ,,Ik zie dit als een gezamenlijke opgave.’’

SER Noord-voorzitter Frans Jaspers is ervan overtuigd dat woningen op grote schaal zullen worden aangepakt. ,,Er is gesproken met grote bouwbedrijven als BAM en Volker Wessels. Zij willen dit. Uiteraard moeten we eerst met professionals van regionale zorginstellingen om tafel. Welke woonconcepten zijn er? Waar zet je op in?’’

Directeur Daan Bultje van het Healthy Ageing Network in Noord-Nederland (HANN) erkent dat mensen heel verschillend tegen hun oude dag kunnen aankijken. De een wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, de ander voelt zich prettiger in een woongemeenschap. Als mensen in een hofje willen wonen moet je dat organiseren. Wij kijken naar de hele omgeving en wat daar gewenst is.’’

Jaspers sprak gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) bij de presentatie rechtstreeks aan. ,,Ik weet dat jij het een belangrijk project vindt Het zou iconisch kunnen worden.’’ Brouns vindt dat het project ‘slimme woningen’ een kans verdient. ,,Wij gaan als provincie alle benodigde partijen bij elkaar brengen.”

Tekst en foto: Dagblad van het Noorden

TERUG