Op Zernike Campus Groningen zijn diverse ruimtes te huur voor congressen, workshops en lezingen. De RUG en de Hanzehogeschool hebben diverse zalen en faciliteiten voor vergaderingen en congressen. Deze faciliteiten zijn te huur voor medewerkers en studenten van deze kennisinstellingen. Voor meer informatie over deze zaalverhuur, neemt u contact op met het facilitair bedrijf van de RUG en de Hanzehogeschool. De computerzalen van het CIT zijn voor cursusdoeleinden te huur. Afdelingen van de RUG, maar ook andere instellingen en bedrijven kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. HNK Groningen is een bedrijfsverzamelgebouw, waar naast kantoorrruimtes en felexplekken, ook diverse ruimtes te huur zijn voor vergaderen en borrels. Voor vragen, neem dan contact op met Sanne te Ronde (receptie.groningen@hnk.nl) of telefonisch: 050-75 02 000. Meer info, kijk dan op hun website. Heeft u als ondernemer een vergaderfaciliteit, die u ook ter beschikking wilt stellen aan derden? Stuur dan een mail aan info@zernikecampusgroningen.nl zodat uw faciliteit hier genoemd wordt.

 • Facilitair Bedrijf Hanzehogeschool

  Entrance
 • ×
 • Facilitair Bedrijf RUG

  RUG
 • RUG

  Facilitair Bedrijf RUG

  Medewerkers en studenten op de universiteit worden facilitair ondersteund door het Facilitair Bedrijf in samenwerking met het lokale facility management. Het Facilitair Bedrijf verzorgt een totaalpakket van producten en diensten die medewerkers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen dagelijks afnemen op hun werkplek en in hun werkomgeving. Het Facilitair Bedrijf streeft er naar om deze diensten zo efficiënt en geïntegreerd mogelijk te verlenen aan medewerkers en studenten.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Servicedesk.

  Bezoekadres

  Blauwborgje 8

  Overige gegevens

  http://www.rug.nl/about-us/organization/service-departments/facilitair-bedrijf
  facilitairbedrijf@rug.nl

  ×