bouwwerkzaamheden aan de kadijk

Stimulans voor ERCET

16 januari 2017

Kansen voor het European Research Center for Exascale Technology (ERCET). Een schenking aan het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) maakt het mogelijk om een sterke impuls te geven aan de kwaliteit van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Met deze steun kunnen de RUG en haar partners vorm en inhoud geven aan het ERCET. Daarnaast kan er een stimulans gegeven worden op het gebied van Excascale Technology.

Het European Research Center for Exascale Technology

ERCET is een wetenschappelijke samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Deze partijen bundelen hun krachten voor een duurzame samenwerking. Het doel is om baanbrekende technologieën te ontwikkelen met betrekking tot exascale computingDoor gebruik te maken van elkaars kennis willen de partijen werken aan oplossingen die een impuls kunnen geven aan de (Noord) Nederlandse economie.

Exascale computing

Big-data is, evenals bij andere onderzoeken en bedrijven op de Zernike Campus, een belangrijk onderwerp. ERCET zoekt naar innovatieve antwoorden op big-datavraagstukken. Organisaties moeten in staat zijn om grote hoeveelheden data snel te analyseren. De rekenkracht van computers is hierbij essentieel. Een exascale computer heeft net zoveel rekenkracht als een paar miljoen van de snelste computers die er op dit moment zijn. Deze supercomputers moeten in staat zijn om grote hoeveelheden data te verwerken.

Deelname van ZIAM

Vanuit de RUG zal het Zernike Institute for Advanced Materials (ZIAM, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) deelnemen aan ERCET. ZIAM is een erkend top research instituut. Het bundelt fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van de fabricage, synthese en karakterisatie van nieuwe materialen. Met deze samenwerking wordt gestreefd naar doorbraken in de ontwikkeling van nieuwe materialen, voor de computers van de toekomst. Als u meer wilt weten over ERCET, klik dan hier.

Bron: RUG.nl

TERUG