ringweg noord

Verkeershinder op Ringweg Noord

Zomerwerkzaamheden half juni-eind augustus zorgen voor hinder op ringwegen

Van 20 juni tot 27 augustus krijgen de ringwegen in Groningen – het traject vanaf het knooppunt Driebond tot aan het knooppunt Reitdiep een nieuwe (stille) asfaltdeklaag, nieuwe belijning, nieuwe bebording en vervanging van geluidsschermen (Ringweg Noord). Weggebruikers dienen dan rekening te houden met hinder.

Pas uw snelheid aan!

Voor de weggebruiker betekent deze periode een wirwar van vermindering van rijstroken en in enkele gevallen ook omleidingen. Wees dus alert en pas uw snelheid aan!

Klaar voor Ring Zuid

De werkzaamheden aan de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg hebben in totaal vijf jaar geduurd. Na de zomerwerkzaamheden zijn deze gedeelten van de ring klaar om de komende omleidingen voor de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg op te vangen.

Fasering werkzaamheden

Van 20 juni tot 22 juli: aanbrengen afwateringssysteem langs de Noordelijke Ringweg. Hiervoor moeten de huidige geluidsschermen worden verwijderd. Doorgaand verkeer blijft dan mogelijk met beperking van rijstroken. Af en toe zijn op- en/of afritten afgesloten.

Van 15 tot 18 juli: werkzaamheden Plataanbrug en asfalteringswerkzaamheden.
De Noordelijke Ringweg wordt dan tussen de Westelijke Ringweg en de Bedumerweg volledig afgesloten.

Van 18 tot 29 juli: hinder op Ringweg Noord ter hoogte van viaduct Noorderhoogebrug.

Van 29 juli tot 5 augustus: aanbrengen nieuw asfalt op de Noordelijke Ringweg (gedeelte Bedumerweg – Oostelijke Ringweg). Doorgaand verkeer blijft mogelijk met beperking van rijstroken. Af en toe zijn op- en/of afritten afgesloten.

  • Verbindingslus Oostelijke Ringweg naar Noordelijke Ringweg en de Noordelijke Ringweg vanaf de aansluiting Eemshavenweg/Ring Oost richting centrum zijn in het weekend van 3/4 augustus afgesloten.
  • Verbindingslus Noordelijke Ringweg naar Oostelijke Ringweg is in het weekend van 5/6 augustus afgesloten.

In het weekend van 6/8 augustus:  afrit Eemshavenweg naar de Oostelijke Ringweg afgesloten. Dit geldt ook voor het weekend van 12/14 augustus en de periode van 17/19 augustus.

Van 14 tot 26 augustus: aanbrengen van nieuw asfalt op de Oostelijke Ringweg. Doorgaand verkeer blijft mogelijk met vermindering van rijstroken. Op- en/of afritten zijn dan afwisselend afgesloten.

Van 1 tot 26 augustus: langs de Noordelijke Ringweg worden nieuwe geluidsschermen aangebracht. Doorgaand verkeer blijft mogelijk met beperking van rijstroken. Af en toe zijn op- en/of afritten afgesloten.
Bovenstaande planning kan door omstandigheden nog wijzigen. Voor actuele informatie en uitgebreid kaartmateriaal zie ook deze website (rechterkolom klik op zomerwerkzaamheden 2016 voor de kaartjes en planningen).

TERUG