bouwwerkzaamheden aan de kadijk

Verkeershinder op Zernike Campus in week 41

Vanaf 10 oktober kunt u mogelijk verkeershinder op Zernike Campus ondervinden. Hieronder leest u meer over de oorzaak en over de oplossingen.

Werkzaamheden voetpad vanaf 10 oktober

Vanaf maandag 10 oktober wordt het voetpad langs het Paddenbosje aangepast. Het voetpad is aangeduid met een rode streep op de bijgevoegde luchtfoto. De werkzaamheden duren ongeveer een week. Tijdens de werkzaamheden blijft het fietspad gewoon in gebruik. Voetgangers wordt ter plaatse door bebording gevraagd om over te steken.

fietspad-paddenbosje

De werkzaamheden worden uitgevoerd als voorbereiding op de aanleg van een Logistiek plein bij Nijenborgh 4. Het Logistieke plein is een voorbereiding op de bouw van de Zernikeborg. Met de aanleg van het Logistieke plein wordt begonnen vanaf 17 oktober. Over de verkeersmaatregelen daaromtrent worden betrokkenen zo snel mogelijk geïnformeerd. Voor vragen, neem dan contact op met Mark Bloeming, Terreinbeheerder van de RUG (m.bloeming@rug.nl).

Parkeren P3 en P4 beperkt vanaf 10 oktober

In verband met verschillende diplomeringen van de Hanzehogeschool op de Campus in de week van 10 tot 14 oktober is er op P3 en P4 beperkte mogelijkheid tot parkeren. Met name dinsdag 11 oktober vanaf 15.00 uur en donderdag 13 oktober vanaf 10.00 uur zal dit tot drukte op de wegen en parkeerterreinen leiden. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. Voor vragen kunt u contact opnemen met het evenementenbureau van de Hanzehogeschool: mail: evenementenbureau@org.hanze.nl, tel: 050-5952400.

 

TERUG