Duurzame energie voor nieuwe generaties: WarmteStad

Wellicht is het een aantal mensen al opgevallen, maar sinds eind november staat er een eenzame vlaggestok in een weiland, getooid met de oranjerode vlag van WarmteStad. Waarom staat die vlag daar?

De gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, verenigd in WarmteStad bv, hebben het plan opgevat om een warmtenetwerk aan te leggen in de wijken Paddepoel en Selwerd, dat gevoed wordt door diepe aardwarmte (geothermie). De aardwarmtebron  die hiervoor moet worden aangeboord, is gesitueerd op Zernike Campus, ongeveer op de plek waar nu de vlag staat.

Geothermie benut de warmte die diep in de aarde is opgeslagen. Voor een aardwarmtesysteem worden twee putten gemaakt (zie figuur). Uit één wordt het hete water gehaald, met de andere wordt het afgekoelde water teruggebracht. De putten op Zernike Campus worden tot ruim drie kilometer in de zandsteenlaag geboord. Het water uit deze zandsteenlagen is heet maar ook zeer zout. Een aardwarmtebron is een gesloten systeem. Dat betekent dat het naar boven gehaalde water ook wordt teruggepompt. Via een warmtewisselaar wordt alleen de warmte uit het water gehaald. Het zoute water zelf gaat dus niet door de buizen naar de wijken. Op deze manier kan een put wel 40 jaar meegaan.

WarmteStad is een nutsbedrijf dat duurzame en betaalbare warmte wil leveren aan corporaties, bedrijven, instellingen en particuliere afnemers. In het noordwesten van Groningen zitten relatief veel grote hoogbouwcomplexen met een grote warmtevraag, dat is een van de redenen waarom voor dit gebied is gekozen. Het netwerk is geschikt voor zowel bestaande gebouwen als voor nieuwbouw en kan meer dan 10.000 huishoudens van warmte voorzien. Die kunnen allemaal zonder gasaansluiting, waardoor de CO2-uitstoot met zeker twintigduizend kilo per jaar daalt en zo’n tien miljoen kuub gas wordt bespaard. Het project draagt daarmee bij aan de doelstelling van de gemeente Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn.

Geothermie is een bewezen techniek, die in andere landen al vele jaren in gebruik is. Ook in Nederland is geothermie bezig aan een opmars. Momenteel zijn in ons land dertien geothermische doubletten (een combinatie van een productieput en een injectieput). Het merendeel levert warmte aan de glastuinbouw. In Heerlen wordt water vanuit mijngangen gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Enkele tuinders hebben onder andere scholen en zwembaden op hun warmtesysteem aangesloten.

Het project Warmtenet Noordwest is het eerste project waarbij op grote schaal ook warmte aan woonhuizen wordt geleverd. Ook op Zernike Campus zijn er verschillende gebouwen van de RUG en Hanzehogeschool die kunnen worden aangesloten op dit aardwarmtenetwerk.

Als de gemeenteraad eind maart volgend jaar akkoord gaat met de plannen, zal op de Zernike Campus een (tijdelijke) boorinstallatie verrijzen. Eind 2017 kan de eerste warmte worden geleverd. Lees meer op: www.warmtenet.nl

TERUG