winnaars spinozapremie

Winnaars Spinozapremie bij Opening Academisch jaar

Tijdens de opening van het Academisch Jaar in de Martinikerk op 5 september kwamen ook de twee Spinoza winnaars van de RUG aan het woord, Lodi Nauta en Bart van Wees. Rector magnificus Elmer Sterken opende het Academisch Jaar 2016-2017 . In zijn speech ging Sterken onder meer in op het belang en de invloed van digitalisering op de samenleving en de sleutelrol hierbij voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Lees hier de volledige speech van rector Sterken.

Twee winnaars Spinozapremie

Sterken maakte na zijn openingsrede ruimte voor Lodi Nauta en Bart van Wees, de twee RUG-hoogleraren aan wie in 2016 de NWO-Spinozapremie werd toegekend. Bart van Wees, hoogleraar fysica van nanodevices aan de RUG en verbonden aan het Zernike Institute for Advanced Materials, is dit jaar een van de vier ontvangers van de NWO-Spinozapremie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. Zijn onderzoek komt voort uit nieuwsgierigheid naar het gedrag van elektronen in nieuwe materialen, maar altijd met een half oog gericht op toepassingen. Lees hier meer over het onderzoek van Bart van Wees. Prof. dr. L.W. (Lodi) Nauta is de eerste filosoof aan wie de Spinozapremie is toegekend sinds instelling ervan in 1996. Dat is voor de laureaat een extra reden zich over de prijs te verheugen: ‘Ik zie er niet alleen een erkenning van mijn eigen werk in, maar ook een erkenning van het belang van de filosofie en haar geschiedenis.’

Tijdens de ceremonie werden ook de Mallinckrodtprijs, het Nicolaas Mulerius Stipendium en de Societal Impact Prijs uitgereikt. In onderstaande video’s vertellen de laureaten, respectievelijk Femke Stock, Michel Vols en Steven Forrest, over hun onderzoek.

Max van den Berg

Een hoogtepunt tijdens de feestelijke ceremonie was de uitreiking van de Ubbo Emmiuspenning voor maatschappelijke verdiensten aan Max van den Berg, oud-commissaris van de Koning in Groningen. Van den Berg ontving de penning omdat hij zijn talenten tijdens zijn carrière geheel heeft ingezet voor de publieke zaak op regionaal, landelijk en Europees niveau. Zijn bijdrage aan de belangenbehartiging voor de Groninger bevolking en maatschappij zijn van grote waarde. Van den Berg roemde in zijn dankwoord de samenwerking tussen stad, provincie en universiteit: ‘Internationale allure en regionale inbedding. De universiteit heeft de wereld naar Groningen gebracht. Al sinds 1614.’

TERUG